I huaj

“Njeriu bëhet plotësisht i huaj në vendin e tij ku ka lindur, nga ana e më të afërmëve, përse ? Sepse fuqishëm e ka pranuar Fenë”
| Shejkh Jusuf Barçiç |

Leave a Reply