Lutu dhe vepro…

“O besimtarë! Çfarë keni që ngurroni e mbërtheheni fort për toke kur ju thuhet: “Dilni në luftë, në rrugën e Allahut?! A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote, në vend të së amshueshmes?! Kënaqësia e kësaj bote, në krahasim me atë të botës tjetër, është shumë e vogël.” [9:38]

“Dilni në luftë ju erdhi e lehtë apo e rëndë dhe luftoni me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj në rrugën e All-llahut, kjo është për ju më e dobishmja, nëse e dini.” [9:41]

Leave a Reply